проектиране изрязване на макет лазерно прорязване профилиране на ножа отпадни форми

Текнолазер ООД e тясно специализирана фирма за производство на плоски щанцформи за изрязване на изделия от хартия (етикетна и самозалепваща се), картон, велпапе, фолио, кожа, клингерит, PVC, EPDM и др.

За да предложим цялостна услуга на Клиента, произвеждаме и пертинаксови подложки за щанцоване на картон. Дебелина на пертинакса от 0.4 до 0.9 мм, клишета за отбелязване на Брайлов текст върху опаковките, отпадни форми за щанц автомати, мостри на опаковки, изделия с много къси серии (50- 100 бр.)

Изискванията на клиента са във фокуса на нашето внимание през всички етапи на производството на щанцформите, за да може крайният резултат да е по-добър от това, което си е представял клиентът.

В Текнолазер ООД спазваме условията за конфиденциалност на информацията - не се предоставя на трети лица или фирми.

© Текнолазер ООД, 2008