проектиране изрязване на макет лазерно прорязване профилиране на ножа отпадни форми

Текнолазер ООД e тясно специализирана фирма за производство на плоски щанцформи за изрязване на изделия от хартия (етикетна и самозалепваща се), картон, велпапе, фолио, кожа, клингерит, PVC, EPDM и др.

За да предложим цялостна услуга на Клиента, произвеждаме и пертинаксови подложки за щанцоване на картон. Дебелина на пертинакса от 0.4 до 0.9 мм, клишета за отбелязване на Брайлов текст върху опаковките, отпадни форми за щанц автомати и мостри на опаковки.

Изискванията на клиента са във фокуса на нашето внимание през всички етапи на производството на щанцформите, за да може крайният резултат да е по-добър от това, което си е представял клиентът.

В Текнолазер ООД спазваме условията за конфиденциалност на информацията - не се предоставя на трети лица или фирми.

© Текнолазер ООД, 2008